Bạn thích đi du lịch trong nước hay nước ngoài?

Hè đến rồi!! Nếu được chọn, bạn sẽ xách ba lô lên và đi du lịch trong nước, hay là sẽ ra nước ngoài khám phá?